Norsk Osteopatforbund var 15. oktober samlet for høstens fagdag. Vi startet dagen med forelesning fra den italienske osteopaten og forskeren Francesco Cerritelli, hvor blant annet tematikken bestod i osteopatisk behandling av premature barn. Videre fikk vi høre den britiske osteopaten James Booth introdusere oss til nyeste forskning innen langvarige og sammensatte ryggplager.

Det var en innholdsrik dag med gode forelesninger, spennende diskusjoner og hyggelige samtaler.