Artikkelforfatter Mona Valstad Elsness, osteopat ved Klinikk for Alle Majorstuen.

Har du lurt på hva osteopati er og om osteopati kan hjelpe deg med dine plager? I løpet av livet vil mange oppleve muskelskjelettplager eller smerter i kroppen. For noen er det sporadisk. For andre blir det en del av hverdagen. Hva gjør du når symptomene oppstår? For de fleste starter reisen hos fastlegen. Kanskje du får en diagnose, en sykemelding eller en resept. For mange er dette nok til å fortsette hverdagen som normalt. Dessverre løser det ikke problemene for alle. Det er da du begynner å søke etter informasjon om behandlingsalternativer som kan hjelpe nettopp deg med din problemstilling. La meg fortelle deg om hva osteopati kan gjøre for din helse.

 

KVINNEHELSE OG OSTEOPATI

I noen tilfeller er det spesielle hensyn å ta ved behandling av kvinner. Kroppen vår er bygget annerledes enn mannens kropp. Vi har også variasjoner i hormonene våre i løpet av livet, og dette påvirker hvordan kroppen endrer seg. Dette er viktige faktorer som osteopaten vet å vektlegge i sin undersøkelse og behandling.

Hos en osteopat får du en individuell vurdering av dine problemstillinger. Basert på undersøkelsen og samtalen vi har når vi møtes, vil vi bli enige om en behandlingsplan. Behandling hos osteopat vil bestå i et utvalg manuelle teknikker, veiledning og øvelser. Hvis det er behov for å undersøke deg videre medisinsk kommuniserer vi med relevant helsepersonell. Og i sentrum av behandlingsplanen står du som pasient. Vi har gode erfaring med behandling av muskelskjelettplager, fordøyelsesproblematikk, kroniske bekkenplager som for eksempel vestibulitt, inkontinens, bekkenorganprolaps, arrvev/adheranser etter operasjoner, symptomlette ved endometriose og hodepine.

OSTEOPATI I SVANGERSKAPET

Mange gravide kvinneroppsøker osteopat med smertetilstander i bekken og korsrygg. Behandlingen har dokumentert effekt, og er skånsom for pasienten. Helsegevinsten er stor ved å forebygge og behandle plager i graviditeten. Den gravide kvinnen vil ha større mulighet til å holde seg fysisk aktiv i graviditeten, noe som er gunstig for moren og fosterets helse. Vi ser også at livskvaliteten øker, da kvinnen får bedre hvile og søvn når hun er smertefri. Ett aktivt svangerskap reduserer også risikoen for å utvikle depresjon i svangerskapet og etter fødsel.

Osteopatisk behandling i svangerskapet kan ha andre fordeler. Vi jobber aktivt med å forebygge typiske plager som sure oppstøt og hevelser. Vi gir forebyggende råd og øvelser som kan hjelpe pasienten til å unngå store plager i graviditeten. Behandlingen er skreddersydd til den enkeltes behov, etter en grundig undersøkelse. Ved behov for medisinsk oppfølging samarbeider vi naturligvis med annet helsepersonell.

OSTEOPATI I NORGE

Osteopatisk behandling begynner å bli mer vanlig i Norge. Dette er en helhetlig behandlingsform som bygger på de grunnleggende fagene fysiologi, anatomi, biomekanikk og patofysiologi. Hvis vi ser utenfor landets grenser er profesjonen godt forankret i helsevesenet, som en komplementærmedisinsk behandling, i land som Storbritannia, Frankrike, USA og Australia.

Nå begynner nordmenn å åpne øynene for denne behandlingsformen. Vi svarer deg gjerne på spørsmål du har hvis du tror osteopati kan være noe for deg!

For å finne en osteopat nær deg, besøk www.osteopati.clients2.no for å se på listen over godkjente behandlere i Norge.

1. Licciardone J., Buchanan S., Hensel K., et al. Osteopathic manipulative treatment of back pain and related symptoms during pregnancy: a randomized controlled trial. Am J Obst Gynecol. 2010; Jan; 202(1)
2. http://www.cochrane.org/CD001139/PREG_treatments-preventing-and-treating-low-back-and-pelvic-pain-during-pregnancy
3. http://jaoa.org/article.aspx?articleid=2094539
4. http://jaoa.org/data/Journals/JAOA/932001/577.pdf