Vi får mange henvendelser fra personer som ønsker å studere osteopati, men som har en del spørsmål om utdanning og tiden som nyutdannet. Vi har derfor samlet informasjon som kan svare på noen av disse spørsmålene.

Generelt om profesjonen:

Osteopater i Norge jobber i all hovedsak i privat sektor, på lik linje med privatpraktiserende fysioterapeuter, kiropraktorer og naprapater. Det vil si at man leier seg inn i en klinikk, eller eventuelt starter en egen. Leier du deg inn så betaler du en månedlig sum til klinikkeier, enten i form av prosenter av inntekt eller ved en fast sum. Noen osteopater finner også arbeid innen annet helserelatert arbeid som friskliv, rådgivning, folkehelse, på helseinstitusjoner, og innen utdanning og forskning.

Utdanning i Norge:

I Norge er det i dag én tilbyder av osteopatiutdanning, og denne er ved Høyskolen Kristiania i Oslo. Utdanningen er på til sammen fire år (240 studiepoeng), bestående av «Bachelor i osteopati» (180 studiepoeng) og «Videreutdanning i osteopati» (60 studiepoeng). Noen velger å studere videre etter fullført program, ofte i form av ulike masterprogram innen helsevitenskap.

Som nyutdannet:

De aller fleste får seg jobb etter endt utdanning, men de fleste må bruke tid på å bygge seg opp et omdømme og en pasientliste, uavhengig av om de starter for seg selv eller om de leier. Det er varierende hvor lang tid dette tar, men vi vil tro at 1-3 år er et godt estimat. I denne perioden er de fleste avhengig av en bi-inntekt. NOF anbefaler at den som planlegger å starte næringsvirksomhet bruker tid på å sette seg godt inn i ulike selskapsformer og krav til regnskap og forsvarlig drift, i tillegg til å vurdere behov for ulike forsikringer og støttefunksjoner.

Startkapital:

Hvis du skal leie deg inn i en klinikk, trenger man som regel ingen startkapital. Klinikken du leier hos stiller med alt av utstyr. Likevel er det nok fornuftig å ha litt oppsparte midler da inntektsgrunnlaget er mindre ved oppstart.

Storby vs. distrikt:

Det finnes ikke et enkelt svar på dette, men vi opplever at det som regel går raskere å bygge seg opp i mellomstore byer, og i distriktene. I storbyen er det mange aktører, men selvfølgelig også flere pasienter, likevel tar det ofte litt lenger tid.

Selskapsformer:

De fleste starter et enkeltpersonforetak (ENK), og dette er gratis. Noen velger å starte et aksjeselskap (AS), og da er det krav til egenkapital på 30 000,-. Det finnes mye god informasjon om dette på nettet, se vedlagte linker.