«National videnscenter for Hovedpine» har oppdatert de danske retningslinjene for ikke-medikamentell behandlingen av migrene og spenningshodepine.

Våre danske osteopatkollegaer deltok i arbeidet sammen med annet helsepersonell, på bestilling fra Sundhetsstyrelsen. Vi i Norge vil også dra nytte av disse retningslinjene, og ser frem mot et videre godt samarbeid med våre dyktige kolleger i Danmark.