Hva leter du etter?

Bli medlem

Medlem av Norsk Osteopatforbund

Norsk Osteopatforbund er et uavhengig medlemsforbund som organiserer majoriteten av praktiserende osteopater i Norge. Vi jobber for å styrke osteopatiens posisjon i Norge og internasjonalt, gjennom høy faglig- og yrkesetisk standard – og dermed bidra til å løse befolkningens muskel- og skjelettplager. Ønsker du å bli en del av dette?