Hva leter du etter?

Personvernerklæring

Behandling av personopplysninger i Norsk Osteopatforbund

Når du er i kontakt med Norsk Osteopatforbund (NOF) som medlem, vil vi behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Vi samler inn og behandler følgende personopplysninger:

Kontaktinformasjon:

 • Navn, adresse og personnummer, samt telefonnummer og e-postadresse

Andre opplysninger:

 • Arbeidssted og tilknyttet informasjon til arbeidsplass/virksomhet.
 • Informasjon om aktiviteter, inkludert deltagelse på kurs og fagdager i regi av forbundet.
 • Verv og funksjoner innen NOF og relatert virksomhet.

Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål:

 • Kontaktinformasjonen: for å administrere medlemsforholdet
 • Informasjon om HPR-nummer og stilling innen pasientrettet arbeid, som en del av forbundets kollektive avtale med Norsk Pasientskadeerstatning (NPE).
 • Andre personopplysninger: for å kunne registrere relevante medlemsaktiviteter
 • NOF bruker Mailchimp til å sende ut nyhetsbrev til medlemmer. Tjenesten gir NOF informasjon om hvor mange som åpner nyhetsbrevet, og vedlagte lenker. Det er enkelt for medlemmene å melde seg av nyhetsbrevet, hvis dette er ønskelig.

Behandling vil omfatte følgende:

 • Behandling av personopplysningene vil bestå av å registrere og lagre kontaktinformasjon i vårt elektroniske arkiv, samt oppdatere denne ved endringer.
 • Personopplysninger vil slettes når det ikke er behov for disse opplysningene i forbindelse med medlemsarbeid, eller når medlemsforholdet endelig avsluttes.
 • Kontaktinformasjon eller andre opplysninger vil ikke bli tilgjengeliggjort, spredt eller overført til andre på noen tidspunkt med unntak av det som fremgår under.

Utlevering av personopplysninger til andre

NOF vil benytte kontaktinformasjon og andre opplysninger til å fortløpende bekjentgjøre og oppdatere nettside og relatert søkefunksjon «Finn din Osteopat», i henhold til årsmøtevedtak.

Dersom vi bruker en IT-leverandør for å håndtere våre it-systemer, og det er nødvendig for dem å få adgang til vårt arkiv med personopplysninger, vil vi inngå en avtale med dem for å ivareta informasjonssikkerheten over dine personopplysninger i alle ledd av behandlingen.

Vi benytter oss av følgende IT-leverandør (såkalt: databehandler) per i dag:
Regweb database, levert av Klopp AS Tønsberg

Lagringstid

Vi lagrer personopplysninger så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. Personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i rettighetene på: www.datatilsynet.no

For å ta i bruk dine rettigheter må du levere en skriftlig signert anmodning til oss, på vårt kontor. Vi vil svare på din henvendelse så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å du leverer en skriftlig signert anmodning til oss, på vårt kontor.

Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på: www.datatilsynet.no

Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene.

 

Eventuelle spørsmål kan stilles til ansvarlig for personopplysninger, Tomas Collin, leder i Norsk Osteopatforbund.

Kontaktinformasjon

Norsk Osteopatforbund – NOF
c/o Optimal Regnskap AS
Orkdalsveien 67
7300 Orkanger

Organisasjonsnr.: 978694721

E-post: leder@osteopati.org
Telefon: 950 00 505