Vi vil gjerne takke alle pasienter som daglig gir oss tillit, også gjennom denne utfordrende pandemien. Vi ønsker å takke nasjonale og internasjonale kolleger, og støttespillere som vi har samarbeidet med det siste året.
Vi er en profesjon i vekst, og det siste året har vært travelt, helt fra forbundsnivå til den enkelte osteopat. Vi er stolte over hvordan våre medlemmer representerer profesjonen. Det, i tillegg til at det årlig utdannes dyktige osteopater ved Høyskolen Kristiania, gir oss en trygghet på at osteopatien i årene fremover vil ta ytterligere steg.
Til slutt ønsker vi å takke alle våre kolleger fra andre profesjoner innenfor muskel– og skjeletthelse. Vi setter stor pris på det tverrfaglige samarbeidet