Hva leter du etter?

Vi finner sammenhengen mellom dine plager, din kropp og din hverdag

Osteopater er primærkontakter i førstelinjetjenesten, og har spesialkompetanse på muskel- og skjelettplager.

Vi gjennomfører en grundig undersøkelse og kartlegging, individuell behandling og gir deg gode råd om tilpassende øvelser og andre aktive tiltak.

Du kan komme direkte til oss uten henvisning fra lege eller andre, og behandling hos osteopat omfattes ikke av frikortordningene.