Hva leter du etter?

Hva er osteopati?

Osteopater kan muskel– og skjelettplager

Osteopater har bred kunnskap om kroppen og sammenhengene mellom fysiske, psykiske og sosiale faktorer som påvirker helsen vår. Vi gir deg god manuell behandling, i tillegg til å veilede, motivere og bidra til at du selv er aktiv og tar ansvar for egen helse.

Med kompetanse innen trygg undersøkelse, behandling og forebygging fungerer osteopater som primærkontakter og vil ved behov henvise til annen utredning ved mistanke om alvorlig sykdom.

God dialog

Vi bruker god tid på den første samtalen og kartlegging, slik at vi kan danne oss et helhetsinntrykk av deg og dine plager. Dette danner grunnlaget for videre undersøkelse og behandling, og vi er opptatt av at du skal forstå hva plagene dine skyldes og hvorfor vi velger de tiltakene vi gjør.

Individualisert behandling

Under behandlingen så benytter vi oss av et bredt spekter av manuelle behandlingsteknikker – både lette og kraftige. Eksempler på slike teknikker kan være: manipulasjonsteknikker (knekking), muskeltøyninger eller lettere teknikker for muskulatur og ledd. I tillegg bruker vi øvelser og/eller andre aktiviteter som en del av behandlingen. Dette kan være aktiviteter som du selv følger opp hjemme. Valg av tiltak vil variere og være individualisert deg som pasient.

Håndtering og mestring

God håndtering og mestring av plagene er viktig for livskvaliteten – både på kort og lang sikt. Vi er opptatt av å gi deg gode verktøy slik at du selv kan håndtere plagene på en god måte. Det er normalt å oppleve plager i en eller annen grad i løpet av livet. At du får økt kunnskap om hvordan kroppen fungerer vil kunne gjøre at plagene kommer sjeldnere, vare kortere og være mindre smertefulle.

Vi samarbeider med terapeuter fra andre profesjoner innenfor muskel- og skjeletthelse. Evaluering og kunnskapsdeling på tvers av terapeuter og profesjoner gir et bredere perspektiv – til nytte for deg som pasient.

«Vi håndterer mennesker og ser sammenhengen mellom dine plager, din kropp og din hverdag. Fra det første håndtrykket og den individuelt tilpassede behandlingen, til de rådene som gjør at du får økt kontroll over smertene – det er osteopati.»

Utdanning og autorisasjon

Høyskolen Kristiania i Oslo er den eneste skolen i Norge som tilbyr utdanning innen osteopati. Studiet er fireårig, og består av en treårig bachelorgrad og en ettårig videreutdanning. Studiet er NOKUT-godkjent, og gir derav rett til lån og stipend fra Lånekassen.

Utdanningen kvalifiserer til medlemskap i Norsk Osteopatforbund, og er i henhold til Helsedirektoratets krav til utdanning for å søke autorisasjon.