Osteopater kan muskel- og skjelettplager

Osteopatien baserer seg på en grundig sykehistorie, manuell undersøkelse og behandling – hvor man vektlegger sammenhengene mellom fysiske, psykiske og sosiale faktorer som påvirker helsen vår. Manuell behandling, fysisk aktivitet og håndtering av en stressende hverdag er noe av det vanligste osteopater jobber med.

Osteopater benytter seg av et bredt spekter av manuelle behandlingsteknikker, både lette og kraftige. De finner øvelser og aktiviteter som du selv følger opp hjemme og i hverdagen -– er opptatt av å finne hva som er viktig for deg, og hvordan dere sammen kan skape en trygg arena der du kan bruke kroppen din på en god måte. Da vil også resultatene komme, og du vil kunne fungere bedre både i hverdagen og på jobben – med mindre plager.

Norske osteopater har fire års utdanning, eller tilsvarende, og god kunnskap innen undersøkelse, behandling og forebygging av muskel- og skjelettplager. Høyskolen Kristiania i Oslo er i dag landets eneste tilbyder av akkreditert høyskoleutdanning innen osteopati. Den består av en treårig bachelorgrad, hvor man ved fullført grad kan søke seg inn på en ettårig videreutdanning. Alle fire årene, eller tilsvarende, må gjennomføres før man kan søke om medlemskap i Norsk Osteopatforbund og titulerer seg Osteopat D.O MNOF.

Osteopati har tidligere vært en alternativ behandlingsform i Norge, men i desember 2020 vedtok Stortinget av osteopater skal autoriseres som helsepersonell. Medlemmer av Norsk Osteopatforbund er allerede forpliktet til å følge Lov om Helsepersonell mv.