Hva leter du etter?

Etiske retningslinjer

Norsk Osteopatforbunds etiske retningslinjer er vedtatt av årsmøtet, og medlemmer plikter å følge disse.

Her kan du laste ned gjeldende etiske retningslinjer