Hva leter du etter?

Norsk Pasientskadeerstatning

Norsk Osteopatforbund har inngått en kollektiv avtale med Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). Avtalen betyr at alle yrkesaktive medlemmer av forbundet inkluderes i en felles løsning for rapportering og betaling av tilskudd. Den kollektive avtalen sikrer pasientene ved at osteopater som er medlemmer av NOF, oppfyller sin plikt om tilskudd til NPE.

For å være dekket av vår kollektive avtale med NPE er det viktig at du sender ditt HPR-nummer til oss, samt løpende oppdaterer din stillingsprosent i klinisk praksis. Du gjør dette ved å sende informasjonen i en mail til leder@osteopati.org.

Her har NPE samlet informasjon om rettigheter og plikter i pasientskadesaker