Hva leter du etter?

Norsk Pasientskadeerstatning

Norsk Osteopatforbund har inngått en kollektiv avtale med Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). Avtalen betyr at alle yrkesaktive medlemmer av forbundet inkluderes i en felles løsning for rapportering og betaling av tilskudd. Den kollektive avtalen sikrer pasientene ved at osteopater som er medlemmer av NOF, oppfyller sin plikt om tilskudd til NPE.

Her har NPE samlet informasjon om rettigheter og plikter i pasientskadesaker