Hva leter du etter?

Norsk Pasientskadeerstatning

Norsk Osteopatforbund har inngått en kollektiv avtale med Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). Avtalen betyr at alle yrkesaktive medlemmer av forbundet inkluderes i en felles løsning for rapportering og betaling av tilskudd. Den kollektive avtalen sikrer pasientene ved at osteopater som er medlemmer av NOF, oppfyller sin plikt om tilskudd til NPE.

For å være dekket av vår kollektive avtale med NPE er det viktig at NOF har ditt HPR-nummer og din stillingsprosent i klinisk praksis. NOF har i samarbeid med NPE etablert fem trinn (1-20%, 21-40%, 41-60%, 61-80% og 81-100%), som andel av årsverk. Ett årsverk (100%) koster 1850,-.

Du må selv gjøre en vurdering av hvor mye du arbeider i pasientrettet arbeid i inneværende år, og gi beskjed ved endringer. Du må selv oppdatere dette i vår medlemsdatabase (Regweb).

Faktura for pliktig NPE-avtale sendes i løpet av første kvartal hvert år. NOF sørger for all rapportering og oppfølgning av avtalen direkte med NPE.

Hvis du trenger hjelp med registrering, kan du sende informasjonen i en epost til leder@osteopati.org.

Her har NPE samlet informasjon om rettigheter og plikter i pasientskadesaker