Hva leter du etter?

Retningslinjer for interne teknikker

Introduksjon

NOF anerkjenner at interne teknikker kan være en del av osteopatisk praksis, men tydeliggjør at disse ikke skal være førstevalg i pasienthåndteringen.

Retningslinjene er ikke begrenset til interne teknikker men inkluderer også undersøkelse og behandling av alle sensitive områder. Med sensitive områder menes genitalia med tilstøtende områder og brystvev (spesielt hos kvinner). Med interne teknikker menes per-anale og per-vaginale teknikker. Perorale teknikker er ikke inkludert som et sensitivt område.

Her kan du laste ned retningslinjer for interne teknikker