Hva leter du etter?

Vedtekter

Årsmøtet i Norsk Osteopatforbund har vedtatt gjeldende vedtekter, og medlemmer plikter å følge disse. Eventuelle vedtektsendringer skal meldes til styret senest fire uker før årsmøtet. Dette gjelder også for øvrige årsmøtesaker.

Her kan du laste ned gjeldende vedtekter