Hva leter du etter?

Hva skjer hos osteopaten?

1. Grunnleggende samtale

For å evaluere hvilken type behandling du trenger, så er vi avhengig av en del informasjon. Gjennom den første samtalen kartlegger vi om det er trygt å behandle, eller om du skal henvises videre til annet helsepersonell for videre utredning. Her er det viktig at du med egne ord beskriver dine smerter og plager. I tillegg til spørsmål om smertene, så er sykdommer, tidligere plager, søvnproblemer, stress, familiære sykdommer eksempler på andre ting vi går igjennom. På denne måten kan vi sette opp et trygt og individualisert behandlingsforløp som passer deg.

Alle medlemmer av Norsk Osteopatforbund er lovpålagt taushetsplikt og journalføring iht. Helsepersonelloven.

2. En god klinisk undersøkelse

Etter den første samtalen, går vi over i undersøkelse. En grundig undersøkelse består av grunnleggende ortopediske- og nevrologiske tester. Disse gjøres for å utelukke at det ikke foreligger noen underliggende alvorlige tilstander eller sykdommer. Vi forholder vi oss til nasjonale og internasjonale retningslinjer. Her evaluerer vi om det er trygt å behandle deg – og hvilken type behandling du skal ha. Ved grunn til mistanke om underliggende sykdom henviser vi deg til annet helsepersonell for videre utredning.

Etter dette så gjør vi en funksjonell evaluering. Her tester vi bevegelsesutslag i en eller flere regioner i kroppen. Stivheter et sted kan påvirke andre steder, og dette er noe vi tar med oss videre under behandlingen.

3. Benkebehandling, øvelser og mestring

På benken så benytter vi oss av et bredt spekter av manuelle behandlingsteknikker – både lette og kraftige. Eksempler på slike teknikker kan være: manipulasjonsteknikker (knekking), muskeltøyninger eller lettere teknikker for muskulatur og ledd.
I tillegg bruker vi øvelser og/eller andre aktiviteter som behandling som du selv kan gjennomføre hjemme eller egnet sted. Dette kan variere fra spesifikk styrketrening til generell aktivitet etter ønske. Valg av tiltak vil variere og være individualisert deg som pasient.

Vi hjelper deg også å håndtere/mestre plagene på en god måte. Vi er opptatt av å gi deg gode verktøy slik at du selv kan håndtere plagene – både på kort og lang sikt. Det er normalt å oppleve plager i en eller annen grad i løpet av livet. Men hvis du lærer deg hvordan du skal håndtere plagene, så vil de komme sjeldnere, vare kortere og være mindre smertefulle.