Hva leter du etter?

Vi inngår kollektiv avtale med Norsk Pasientskadeerstatning

Tidligere denne uken signerte Norsk Osteopatforbund avtale om kollektiv tilmelding til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE), i henhold til pasientskadeloven.

Meldeplikt som autoriserte osteopater og offentlig helsepersonell

1. mai 2022 ble pasientskadeloven utvidet til å omfatte behandlinger utført av osteopater, og hver enkelt må individuelt søke for å få autorisasjon som helsepersonell.

En autorisasjon utløser en melde- og tilskuddsplikt til NPE. Denne plikten gjelder for helsepersonell som gir helsehjelp utenfor den offentlige helse- og omsorgstjenesten.

Plikten gjelder fra tidspunktet autorisasjon er godkjent, og innebærer at man må melde seg inn i tilskuddsordningen for privat helsetjeneste og betale tilskudd til NPE. Innmeldingen må gjøres innen én uke etter at autorisasjon er godkjent.

– Vi er glade for å ha landet en god løsning sammen med NPE. Prosessen har så langt vært meget positiv, og vi ser frem til å fortsette det gode samarbeidet som nå er innledet, sier leder Tomas Collin.

– Prosessen har så langt vært meget positiv, og vi ser frem til å fortsette det gode samarbeidet.

– Tomas Collin

Mer om Norsk Pasientskadeerstatning

Norsk Pasientskadeerstatning vurderer pasienters rett til erstatning for skader som har oppstått i forbindelse med behandling gitt av autorisert helsepersonell i Norge.

Klikk her for mer info om nye helsepersonellgrupper tilsluttet NPE