Norsk Osteopatforbund ble stiftet i 1993

I Norge økte interessen for osteopati på slutten av 80-tallet, og Norsk Osteopatforbund ble stiftet i 1993. Samme året ble det åpnet for deltidsutdanning i osteopati i Norge. Studiet gikk over 5 år - med krav om grunnutdanning i fysioterapi eller medisin.

I 2008 startet heltidsutdanningen over 4 år, ved Nordisk Akademi for osteopati (NAO). Opptakskravene er generell studiekompetanse eller realkompetanse. I dag er det Høyskolen Kristiania i Oslo som tilbyr det nå NOKUT-godkjente studiet i osteopati. Heltidsstudiet består av en 3-årig bachelorgrad i osteopati, og videre opptak til et 1-årig akkreditert videreutdanningsprogram. Utdanningsløpet på 4 år samsvarer med internasjonal standard.

Økende interesse for osteopati

Osteopatien i Norge er i sterk vekst, og beregninger viser at det i 2007 ble gjennomført over 300.000 osteopatiske behandlinger. Anslag for 2021 er på hele 600.000 behandlinger.
Det er rundt 500 osteopater i Norge, fordelt over hele landet. Nærmere 450 av disse er medlemmer av Norsk Osteopatforbund.

Autorisasjon

I desember 2020 vedtok Stortinget av osteopater skal autoriseres som helsepersonell.