Norsk Osteopatforbund ble stiftet i 1993

I Norge økte interessen for osteopati på slutten av 80-tallet, og Norsk Osteopatforbund ble stiftet i 1993. Samme året ble det åpnet for deltidsutdanning i osteopati i Norge. Studiet gikk over 5 år - med krav om grunnutdanning i fysioterapi eller medisin.

I 2008 startet heltidsutdanningen over 4 år, ved Nordisk Akademi for osteopati (NAO). Opptakskravene er generell studiekompetanse eller realkompetanse. I dag er det Høyskolen Kristiania i Oslo som tilbyr det nå NOKUT-godkjente studiet i osteopati. Heltidsstudiet består av en 3-årig bachelorgrad i osteopati, og videre opptak til et 1-årig akkreditert videreutdanningsprogram. Utdanningsløpet på 4 år samsvarer med internasjonal standard.

Økende interesse for osteopati

Osteopatien i Norge har hatt en sterk vekst de siste 10 årene, og beregninger viser at det i 2007 ble gjennomført over 300.000 osteopatiske behandlinger, og anslag for 2018 er på hele 600.000 behandlinger.
Det er rundt 400 osteopater i Norge, fordelt over hele landet. Nærmere 350 av disse er medlemmer av Norsk Osteopatforbund. Vi anbefaler å alltid gå til en osteopat som er medlem av NOF (osteopat MNOF). Forbundet stiller krav til faglig oppdatering og medlemmene er bundet til våre yrkesetiske retningslinjer.

Osteopati skal bli kjent og autorisert i Norge

Osteopater er autorisert helsepersonell i flere land, som blant annet Danmark, Finland, England, Sveits og Island. NOF jobber kontinuerlig for at dette skal bli tilfellet også i Norge. Vi er tydelige på at osteopater bør være en naturlig og selvsagt del av det norske helsevesenet. Osteopater vil tilføre helsevesenet en fagkompetanse og rolle som vi mener vil komme både pasientene og samarbeidspartnere til gode.