Hva leter du etter?

Lovforslaget er sendt til Stortinget

Stortingsbygningen. Foto: Stortinget
Stortingsbygningen. Foto: Stortinget

Regjeringen har nå formelt fremmet proposisjon (lovforslag) for Stortinget, etter at den ble godkjent av kongen i statsråd i dag.

"Osteopater og naprapater har ikke autorisasjon i dag. En autorisasjon av disse gruppene innebærer at myndighetene kan stille krav til hvilken kompetanse disse yrkesgruppene skal ha. Dette vil bidra til at pasienter kan være tryggere på behandlerens kompetanse. Inntil videre vil kravene til autorisasjon være basert på henholdsvis de norske og svenske utdanningene, fordi det er disse utdanningene de fleste yrkesutøverne har. På sikt vil myndighetene vurdere å utarbeide nasjonale faglige retningslinjer eller faglige vilkår også for disse gruppene."

Dette er klare indikasjoner på at myndighetene nå gradvis iverksetter det Stortinget har vedtatt - osteopater skal gis autorisasjon.

Les lovforslaget her