Hva leter du etter?

Osteopater kan muskel- og skjelettplager

Osteopater har god kunnskap om hvordan kroppen fungerer, og vil sammen med deg skreddersy en behandlingsplan. I løpet av livet så opplever de fleste av oss muskel- og skjelettplager, men med riktig håndtering vil disse periodene bli kortere og mindre smertefulle.

Skreddersydd behandling

Mange opplever bedret livskvalitet etter å ha oppsøkt osteopat. En god dialog er viktig slik at vi kan danne oss et helhetsinntrykk av deg og dine plager. Vi bruker derfor god tid og gjennomfører en grundig undersøkelse. En grundig kartlegging og vurdering gjør at vi på en trygg måte kan sette opp et behandlingsforløp som passer for deg. Vi er opptatt av at du skal forstå hva vi gjør og hvorfor, og bruker derfor tid til å forklare dette. 

Behandling og rådgivning

Behandlingen kan bestå av et bredt spekter av manuelle behandlingsteknikker. Disse kan være både lette og kraftige, avhengig av hva som passer for deg. Eksempler på slike teknikker kan være manipulasjonsteknikker (knekking), tøyninger eller lette teknikker for muskler og ledd. Hendene våre er en viktig del av både undersøkelsen og behandlingen. Ofte er målet å øke bevegelighet og dempe smerte slik at du lettere kan komme i gang med aktive tiltak.

Fysisk aktivitet og håndtering av en stressende hverdag er andre typiske eksempler på det vi jobber med. Det er sjelden noen fasit på hvordan du responderer, men vi vet at det å begynne et sted er det viktigste. En god behandling er en dialog der vi blant annet snakker om stress og andre livsstilsrelaterte faktorer som påvirker hverandre – og hvor vi sammen skaper en trygg arena der du kan bruke kroppen din på en sunn måte. 

Vi håndterer mennesker

Vi håndterer mennesker og ser sammenhengen mellom dine plager, din kropp og din hverdag. Fra det første håndtrykket og den individuelt tilpassede behandlingen, til de rådene som gjør at du får økt kontroll over smertene – det er osteopati.