Hva leter du etter?

Sammen på veien mot autorisasjon

God stemning mellom Kristin Vinje (tidligere Dekan Høyskolen Kristiania), Åshild Bruun-Gundersen (FRP), Mariann Fuglerud (NNF) og Tomas Collin (NOF).
God stemning mellom Kristin Vinje (tidligere Dekan Høyskolen Kristiania), Åshild Bruun-Gundersen (FRP), Mariann Fuglerud (NNF) og Tomas Collin (NOF).

Det er bred støtte for autorisasjon av naprapater og osteopater. Store pasientorganisasjoner som Norsk Revmatikerforbund, Ryggforeningen og MS-forbundet er klare i sin tale: osteopati og naprapati er skolemedisin på lik linje med f.eks. fysioterapi og kiropraktikk - yrkesgrupper som vi naturlig sammenlignes med innenfor behandling av muskel- og skjelettplager.

Regjeringen foreslår å oppheve unntak i merverdiavgiftsloven for alternativ behandling, men legger til: «For osteopater og naprapater foreslås derfor unntaket videreført frem til regjeringen har tatt stilling til om disse skal autoriseres som helsepersonell.”

Vi er glade for at regjeringen foreslår at vi holdes utenfor merverdiavgiftsloven, men unntaket må sikres varighet ved at begge profesjoner autoriseres. Her må det vises politisk handlekraft, noe sterke stemmer innen opposisjonen oppfordrer til:

- Det er ikke aktuelt for Fremskrittspartiet å diskutere momslegging av alternativsektoren før osteopatene og naprapatene er autorisert, sier Åshild Bruun-Gundersen, helsepolitisk talsperson for FrP.

Vil styrke førstelinjetjenesten

Naprapater og osteopater jobber kunnskapsbasert, i samspill med annet helsepersonell i førstelinjetjenesten, og fortjener samme kvalitetssikring som våre dyktige kolleger. Autorisasjon vil sikre at pasienter som oppsøker en naprapat eller osteopat, møter en kvalifisert og trygg terapeut.

Det vil også være kostnadseffektivt å styrke førstelinjetjenesten, og pasientene vil tjene på at det i større grad legges til rette for et trygt tverrfaglig samarbeid. Begge profesjonene er godt etablert over hele landet, og Norden for øvrig. Naprapatene har en fireårig høyskoleutdanning i Sverige, hvor yrket også er autorisert. I Finland er naprapatene underlagt det finske helse- og omsorgsvesenet. Osteopatene har en fireårig NOKUT-akkreditert utdannelse ved Høyskolen Kristiania i Oslo, og yrket er autorisert i Danmark, Island og Finland, i tillegg til en rekke andre land i Europa.

Autorisasjon av naprapatene og osteopatene er det riktige å gjøre av hensyn til pasientsikkerheten. Det vil også øke kapasiteten og valgfriheten i det norske helsevesenet, til nytte for pasientene og samfunnet.