Hva leter du etter?

Den beste løsningen er at osteopater autoriseres

Leder, Tomas Collin.
Leder, Tomas Collin.

Regjeringen la i sommer ut forslag om momsplikt på alternativ behandling. Vi har levert et grundig høringssvar hvor vi gjør det klart at osteopati er en helsetjeneste, og derfor må likebehandles med andre helsetjenester.

Osteopater yter helsehjelp, på lik linje med for eksempel fysioterapeuter og kiropraktorer. Det fremstår urimelig at samme type helsetjeneste, levert av personell med sammenlignbar utdanning, for samme pasientgruppe - skal ha ulikt skatteregime. Fremskrittspartiet og en lang rekke av store pasientorganisasjoner støtter oss i at vi ikke kan pålegges moms. De er samtidig tydelige på at tiden er inne for at vi må autoriseres.

Den beste løsningen på dette er at osteopater autoriseres som helsepersonell, på lik linje med våre kollegaer i førstelinjen. I vårt høringssvar henviser vi til relevante lovforarbeider som omhandler autorisasjon og spesielt de vurderinger som er gjort tidligere, i forkant av autorisasjon av blant annet kiropraktorer. Samme vurderinger må også kunne legges til grunn for autorisasjon av osteopater. 

For oss som yrkesgruppe, og for alle pasienter som har stor nytte av vår helsetjeneste, er nå disse sakene uløselig knyttet sammen. Regjeringen kan ta grep for å løse dette, en gang for alle. Det er fortsatt en bred politisk støtte for offentlig regulering av osteopati, gjennom autorisasjon, og et godt eksempel på dette erHelse- og omsorgskomitéens kommentar fra to etterfølgende budsjetthøringer:

«Komiteen peker på at omtrent én av fire til enhver tid har langvarige plager knyttet til muskel- og skjelettsystemet, og at de fleste i løpet av livet vil ha plager eller sykdommer knyttet til muskler og skjelett. Disse lidelsene er en viktig årsak til redusert helse og nedsatt livskvalitet og er derfor viktig å forebygge og behandle. Kiropraktorer og fysioterapeuter er viktige yrkesgrupper i dette arbeidet, men det finnes også flere alternativ. Komiteen mener at helse- og omsorgstjenestene i kommunene kontinuerlig må moderniseres og styrkes, og at det må jobbes for et mangfoldig, helhetlig og sammenhengende tilbud tilpasset den enkeltes behov. Komiteen mener derfor det bør vurderes om naprapater og osteopater skal gis offentlig autorisasjon.» (Innst 11 S 2018-2019, Innst 11 S, 2019-2020)

Det ville vært en seier for Regjeringen å fremme dette. Vi minner om at Nordisk Råd oppfordret Regjeringen om å sørge for autorisasjon av osteopater, som et ledd i harmonisering i vår region – osteopati er regulert i Danmark, Island og Finland. Tiden er overmoden, nå må det gjennomføres, også i Norge.