Hva leter du etter?

Osteopater leverer viktig og samfunnsnyttig helsehjelp

Leder, Tomas Collin
Leder, Tomas Collin

Norges største pasientorganisasjoner var tydelige i sine høringssvar om momsplikt på alternativ behandling. I dag er det mange pasienter som er avhengige av NOF sine medlemmer for å fungere i en hverdag med mye smerter – og det er dem som blir skadelidende dersom forslaget trer i kraft.

Økonomisk klasseskille

Forslaget vil i realiteten tvinge økonomisk svake pasienter ut av behandling. Eventuelt må de benytte seg av andre behandlingsformer - som for enkelte ikke føles trygt, og som heller ikke gir dem resultatene de er avhengige av. Vi må derfor fortsette å gi dem valgfrihet, for det er det pasientens helsetjeneste handler om.

Tiden er inne for autorisasjon

Osteopati er ikke alternativ behandling. Norske osteopater har fire års utdanning, eller tilsvarende, og høy faglig spesialisering innen trygg undersøkelse, behandling og forebygging av muskel- og skjelettplager. Utdanningen ved Høyskolen Kristiania i Oslo er akkreditert av NOKUT.

Osteopater følger kunnskapsbasert praksis i sin håndtering av pasienter, og leverer samfunnsnyttig og viktig helsehjelp på lik linje med fysioterapeuter, naprapater og kiropraktorer.

Vår oppfordring til Stortinget er derfor å høre på den tydelige tilbakemeldingen fra pasientorganisasjonene. Norsk RevmatikerforbundRyggforeningenBekhterev NorgeNorges Fibromyalgiforbund og Multippel Skleroseforbundet i Norge er klare i sin tale - Norge trenger osteopater i primærhelsetjenesten.