Hva leter du etter?

Osteopati er ikke alternativ behandling

Leder, Tomas Collin
Leder, Tomas Collin

Stortinget vil innføre moms for alternativ behandling. Vi mener at dette igjen understreker hvorfor osteopati ikke lenger bør anses som alternativ behandling.

Osteopati er en helsetjeneste som behandler konkrete problemstillinger innenfor muskel- og skjelettplager. Ved å innføre moms på osteopatisk behandling vil norske myndigheter arbeide stikk i strid med målet om å skape pasientens helsetjeneste.

Osteopater arbeider i tett samarbeid med annet helsepersonell for å kunne gi et faglig godt tilbud til pasientene, i førstelinjetjenesten. Osteopater arbeider sammen med blant annet fysioterapeuter, kiropraktorer og leger. Osteopater blir derfor i stor grad sammenlignet og likestilt med annet helsepersonell. Vi er bekymret for at det nå foreslås at sammenlignbare helsetjenester i samme sektor - utført av helsearbeidere med tilsvarende utdanningsnivå for samme pasientgruppe, skal ha ulike skatteordninger. Det vil skape en enorm konkurranseskjevhet, og da er det pasientene som taper.

Kunnskapsbasert førstelinjetjeneste

Osteopater jobber kunnskapsbasert, og norske helsemyndigheter har bekreftet at utdanningen vår er helsefaglig relevant. Vi har i vår søknad om autorisasjon grundig presentert at norske osteopater praktiserer i henhold til internasjonale standarder, og at yrkesaktive medlemmer av NOF har bestått 4-års utdanning - ved Høyskolen Kristiania, eller tilsvarende. Denne utdanningen er forøvrig akkreditert av NOKUT.

I søknaden dokumenteres det også at osteopater allerede arbeider etter gjeldende lovverk for annet helsepersonell. Osteopater har den nødvendige kunnskapen som skal til for å stå trygt som primærkonktater i førstelinjetjenesten. Vi diagnostiserer og behandler en rekke tilstander, fortrinnsvis muskel- og skjelettplager, på lik linje med for eksempel fysioterapeuter.

I tillegg til, ikke istedenfor

Osteopater kompletterer og styrker førstelinjetjenesten. Kapasiteten innenfor offentlig finansiert fysikalsk behandling er begrenset. Osteopater tilfører derfor kapasitet og valgfrihet, til nytte for pasientene - og for samfunnet. Kostnader forbundet med muskel- og skjelettplager er store. Osteopatene gjør allerede en viktig innsats for mange, la oss fortsette å gjøre dette på like vilkår som våre kollegaer – det er til det beste for pasientene.