Hva leter du etter?

Osteopater i idretten

Foto: RBK
Foto: RBK

Idretten er en arena både for store og små prestasjoner, for mestringsfølelse og kameratskap. Og hver dag rundt om i landet gjør osteopater – i samarbeid med andre dyktige fagfolk – en viktig jobb for å legge til rette for dette. En jobb som er gull verdt for både idretten og folkehelsen.

Idrettsspesifikk kompetanse

En rekke utøvere og klubber innen ulike idretter benytter seg av osteopater til forebyggende arbeid, behandling og rehabilitering. I toppidretten er det små marginer som skiller de beste, og tett oppfølging fra fagfolk er derfor nødvendig. Ulike idretter krever ulik tilnærming, og i tillegg til å ha en helsefaglig utdanning, har mange osteopater idrettsspesifikk kompetanse. Et eksempel på dette er i fotballen, hvor Rosenborg Ballklub har fire osteopater i sitt medisinske apparat. Andre idretter som håndball, sykkel og langrenn er vi også tungt inne i, både nasjonalt og internasjonalt.

Deltakelse og mestring

I breddeidretten spiller vi en stor rolle også i et folkehelseperspektiv, ved å hjelpe utøvere holde seg fysisk aktive gjennom idrett. Deltagelse i idrett gir bedre livskvalitet, for både voksne og barn.

Osteopatien har en viktig rolle i primærhelsetjenesten for muskel- og skjeletthelse, og bidrar også sterkt i både topp- og breddeidrett rundt om i landet.