Hva leter du etter?

Velkommen til alle nye osteopater!

Hvert år i juni uteksamineres det nye osteopater fra Høyskolen Kristiania, i Oslo. De har fullført en fire år lang NOKUT-akkreditert utdannelse, hvor de gjennom fullført bachelorgrad og en 1-årig videreutdannelse kvalifiserer til medlemskap i Norsk Osteopatforbund, og derav rett til å benytte tittelen Osteopat D.O.

Utdanningen er i tråd med internasjonale standarder, og gir våre nye osteopater et godt faglig grunnlag. Med dette er de klare for å bidra sammen med våre kollegaer i førstelinjetjenesten for muskel- og skjelettplager - og videre sikre pasientens helsetjeneste.