Hva leter du etter?

Osteopati – en viktig del av pasientens helsetjeneste

Tomas Collin, leder Norsk Osteopatforbund
Tomas Collin, leder Norsk Osteopatforbund

Muskel- og skjelettplager koster samfunnet 255 milliarder i årlig helsetap, og kostnaden er stigende. Hver måned opplever 75% av alle voksne i Norge slike smerter eller plager.

Hele muskel- og skjelettbransjen opplever en økende pågang av pasienter, og får en stadig viktigere rolle innenfor også det offentlige helsevesenet. 

- Derfor trenger vi enda flere helsearbeidere med bred kunnskap og kompetanse innen smertebehandling, sier Tomas Collin, leder for Norsk Osteopatforbund.

Osteopater har kunnskapen og kompetansen som trengs

Osteopater har bred kunnskap om kroppen og sammenhengene mellom fysiske, psykiske og sosiale faktorer som påvirker helsen vår. Ut ifra dette gir en osteopat deg god fysikalsk behandling, i tillegg til å veilede, motivere – og bidra til at du selv er aktiv og tar ansvar for egen helse. Da vil også resultatene komme. Og pasientene kan vende tilbake til jobb og hverdag raskere, og ikke minst, med mindre plager.

Medlemmer av Norsk Osteopatforbund har fire års fulltidsutdanning fra Høyskolen Kristiania, eller tilsvarende. De har høy faglig kompetanse innen trygg undersøkelse, behandling og forebygging av muskel- og skjelettplager – på lik linje med fysioterapeuter. Osteopater fungerer altså som primærkontakter, og vil ved behov henvise til utredning ved mistanke om alvorlig sykdom.

Sammen senker vi sykefraværet

En stor andel av sykefraværet i Norge i dag består av mennesker med belastningsrelaterte og langvarige lidelser. Og mange av disse, velger osteopati for behandling av sine plager. Pasientens helsetjeneste handler om valg og valgfrihet. Pasientenes valg av osteopati bør anerkjennes ved å inkludere osteopatene blant våre kollegaer i det offentlige helsevesenet.

- En autorisasjon av osteopati vil underbygge pasientens helsetjeneste, redusere helsekøene, og få folk tilbake ut i jobb og hverdag, avslutter Collin.