Hva leter du etter?

Kontantstøtte til bedrifter, ikke glem de minste

Sorry we´re closed. Foto: Tom Mossholder
Sorry we´re closed. Foto: Tom Mossholder

Norge har et rikt og mangfoldig næringsliv, og en stor og viktig del er nettopp de små bedriftene, de som er sin egen lykkes smed. Mange av disse finner du i den private helsetjenesten, og særlig innen primærhelsetjenesten. Omsetningen gir grunnlag til inntekt, til kjøp av varer og tjenester, men også til å betale husleie. Småbedriften er en avgjørende faktor for å holde hjulene i Norge i gang.

Alle må forvente å bære sin del av belastningen i disse tider, men de som ble pålagt å stenge ned sin virksomhet, er ekstra hardt rammet. Den tidligere vedtatte støtten til næringsdrivende, og andre NAV ytelser, handler om å sikre personinntekt for den enkelte. Rett og slett penger til å betale for mat på bordet, hus og hjem. Driftskostnader knyttet til nå stengt virksomhet, er ikke en del av dette.

Ingen inntjening, men kostnadene ruller og går

For selvstendig næringsdrivende er privat økonomi og næringsvirksomheten tett knyttet sammen. En nylig medlemsundersøkelse viser at de aller fleste av våre medlemmer driver sin helsetjeneste i form av enkeltpersonforetak. De er alle hardt rammet av vedtak om å stenge ned ordinær praksis. Ingen inntjening, men driftskostnadene ruller og går fortsatt. Mange av våre medlemmer er bekymret for om de må avvikle sin virksomhet, og vi ser samme tendens også hos andre viktige faggrupper, som fysioterapeuter og kiropraktorer.

Driftskostnader knyttet til egen næring var frem til fredag forrige uke ikke en del av tiltakspakkene for selvstendige næringsdrivende og småbedrifter. Vi applauderer forslagene som er kommet da dette vil kunne sørge for at Norge har fungerende primærhelsetjenester, også etter Covid-19. For at ordningen skal fungere etter hensikten, så må innslagspunktet legges slik at det favner de minste. Svært mange drifter nøkternt med begrensede kostnader, men vil likevel fort brekke ryggen på noen tusenlapper i husleie, forsikring og andre løpende kostnader.

Den nye ordningen må utformes slik at den favner det store antall småbedrifter som leverer viktige helsetjenester, til store pasientgrupper. Ikke glem de minste - Norge trenger dem, og det gjør pasientene også.