Hva leter du etter?

Vedtaket er fattet, nå trenger vi klare retningslinjer

Tomas Collin, leder Norsk Osteopatforbund
Tomas Collin, leder Norsk Osteopatforbund

Norge er i krise, både grunnet en ny og usynlig fiende, men også grunnet de konsekvenser som følger av strenge begrensninger på jobb og fritid. La det være helt klart, vi står sammen om å støtte opp om og følge de direktiv som er kommet for å begrense smittespredningen. Som primærkontakt for mange med muskel- og skjelettplager var osteopatene, blant de første som stengte ned ordinær drift.

Uroen spredte seg raskt i hele vår sektor etter myndighetenes pålegg om stenging, dette skyldes at svært mange i vår bransje er selvstendig næringsdrivende. Realiteten er at 80% av våre yrkesaktive medlemmer driver enkeltpersonforetak (ENK). Gleden var derfor stor når Stortinget vedtok å gi også selvstendig næringsdrivende en økonomisk kompensasjon. Sammen med mulighet for økonomisk støtte fra dag 17, ble næringsdrivende også ivaretatt med endringer knyttet til regelverk om sykepenger og omsorgspenger.

 

Like søknader, men ulike svar.

Det ble tidlig klart at det ikke skulle etableres nye systemer for å håndtere støtten til selvstendig næringsdrivende, men bruke allerede eksisterende systemer i NAV. Målet var å spare tid og ressurser. Selvstendig næringsdrivende ble oppfordret til å melde seg som arbeidssøkende, og søke om dagpenger. Vår medlemsundersøkelse viser dog at dette håndteres svært ulikt av NAV. Enkelte får avslag begrunnet i at de kan søke annen jobb. I grunnen en utfordrende tilbakemelding, når arbeidsmarkedet ikke har vært dårligere i Norge på over 50 år. Andre får avslag begrunnet i at de er selvstendig næringsdrivende. Andre igjen får avslag og beskjed om at de heller ikke får annen ytelse, begrunnet i at de driver egen næring.

Belastningen på NAV har vært formidabel. Antall arbeidssøkende har nådd tall ingen har sett i Norge i moderne tid. Sammen med mange tusen andre venter vi dog fortsatt på at en lik og rettferdig praksis skal komme på plass. Dette er ikke kritikk av den enkelte saksbehandler i NAV, dette er et lederansvar. Prinsippene for hvordan ordningene skal brukes må snarest presenteres eksternt på NAV sine plattformer, og formidles internt i organisasjonen. Det vil spare dyrebar tid for både saksbehandlere og søkere. Det må kunne sies et klart ja til at det er portalen for arbeidssøkende som skal benyttes. Hvis svaret er nei, må det raskt avklares hvordan de titusenvis av ventende selvstendig næringsdrivende skal kunne søke om støtte. Alle må forvente å bære sin del av belastningen på samfunnet, men vi kan ikke la titusenvis brekke ryggen i påvente av lovet støtte.

Hvis ordningen klarer å levere etter politisk hensikt, så er det håp om at det også etter koronakrisen finnes dyktige osteopater og andre fagpersoner i førstelinjetjenesten. Det trenger Norge, og det trenger pasientene våre.

Tomas Collin, leder Norsk Osteopatforbund