Hva leter du etter?

Krisepakke for norske osteopater

Norske osteopater har de siste par ukene vært i en vanskelig og utrygg økonomisk situasjon, som resten av norsk næringsliv. Mange av våre medlemmer melder om usikkerhet knyttet til hvor lenge de kan holde ut i dagens situasjon før de må vurdere å legge ned virksomheten sin.

-Våre medlemmer har blitt pålagt å stenge ned driften av smittevernhensyn, det betyr også full stopp i omsetning. Vi støtter tiltakene som er foretatt, men må få utrykke hvor dramatisk det er for medlemmene våre økonomisk, sier Tomas Collin, leder Norsk Osteopatforbund.

I dag har finansministeren og et samlet norsk næringsliv presentert hovedtrekkene i en ny «kontantstøtteordning» for selvstendig næringsdrivende og bedrifter som er blitt pålagt å stenge ned, eller som opplever kraftig svikt i omsetning som følge av koronavedtak. Planen er ikke vedtatt og skal jobbes med i stortinget de nærmeste dagene.

-Tiltaksplanen vil kunne treffe landets osteopater godt. Det er fortsatt noe usikkerhet knyttet til graden av støtte og til hvem som faller innenfor ordningen, og dette vil vi jobbe for å få klarhet i den nærmeste uken, avslutter Collin.

Norsk Osteopatforbund jobber for å sikre at våre medlemmer også vil kunne bidra til god muskel- og skjeletthelse i det norske samfunnet i fremtiden - når de smittevernfaglige rådene tilsier dette.