Hva leter du etter?

Klinisk arbeid som osteopat må settes på pause

​På bakgrunn av de direktiv og retningslinjer norske myndigheter har meddelt det norske folk, har styret i Norsk Osteopatforbund fattet følgende vedtak, med virkning fra torsdag 12.03.20 kl. 18.00.

"Styret er av den oppfatning at klinisk arbeid som osteopat nå må settes på pause i det angitte tidsrom, fra nå og frem til og med 26. mars."

Vedtaket er meddelt alle medlemmer av Norsk Osteopatforbund. Vi mener at det er viktig at øvrige profesjoner i vår sektor er sitt ansvar bevisst og tar nødvendige grep for å redusere smittespredningen.

Vi ser også behov for at helsemyndighetene klargjør sine direktiv, for å unngå usikkerhet og ulik praksis i bransjen. Vi forventer at alle behandlingstiltak utført av profesjoner med lignende yrkesrolle får samme føringer vedrørende klinisk virksomhet.