Hva leter du etter?

Kroniske muskel- og skjelettplager: Betyr det at man aldri kan bli bra?

Du leser om det på nettet og har venner som kan fortelle om sine kroniske plager – men hva betyr det egentlig at en plage er kronisk?

Langvarige eller vedvarende plager

Begrepet «kroniske plager» betyr plager med en varighet på over tre måneder – det sier ingenting om alvorlighetsgrad eller at du aldri kan bli bra. Begreper brukes ofte om hverandre, og det at mange forbinder kronisk med permanent eller uhelbredelig vil kunne føre til at de lettere gir opp. Helsepersonell anbefales å bruke begreper som vedvarende eller langvarig, som er en mer presis definisjon.

Håndtering av langvarige plager

Kroniske betyr altså ikke uhelbredelig, og mange blir bedre eller helt kvitt plagene. Likevel opplever flere at langvarige plager kan være uforutsigbare og uforståelige, noe som fører til en del frustrasjon. At du – sammen med helsepersonell ­– lager en plan på hvordan du skal håndtere dette, vil kunne gjøre periodene kortere og mindre smertefulle.

Osteopater er gode på sammensatte muskel- og skjelettplager

Langvarige plager er ofte sammensatt, der det gjennomføres flere ulike kliniske tester og bildediagnostikk, uten at man finner én spesifikk årsak. Disse plagene kan være et resultat av en livssituasjon der symptomene påvirkes av flere faktorer, og behandlingen må derfor individualiseres. 

Osteopater jobber ofte med slike plager og setter av god tid til kartlegging. På den måten kan vi skreddersy en plan for deg bestående av manuell behandling, veiledning i fysisk aktivitet og strategier for hvordan du møter plagene på best mulig måte.