Hva leter du etter?

Hva skjer hos osteopaten?

Vi får ofte spørsmål om hva vi osteopater egentlig gjør. Her får du en kort beskrivelse av en typisk behandling hos våre medlemmer.

Skreddersydd behandling

Osteopater har god kunnskap om hvordan kroppen fungerer, og med basis i dette vil vi sammen med deg skreddersy din behandling. Vi vil gi deg verktøy slik at du også selv vil kunne håndtere plager på en god måte i hverdagen. Det vil mest sannsynlig komme perioder med litt plager – men lærer du hvordan du skal håndtere disse vil plagene bli både kortere og mindre smertefulle.

God tid skaper forståelse

Mange opplever bedret livskvalitet etter å ha oppsøkt en osteopat. Vi mener at grunnen til dette er at en osteopatibehandling består av flere deler, som alltid er individuelt tilpasset deg. Vi tar oss god tid, slik at vi kan danne oss et helhetsinntrykk av deg og dine plager. En grundig samtale er viktig for å bli kjent med deg. Vi vil gjennomføre ulike tester, i tillegg til undersøkelser hvor vi bruker hendene våre. Vi er opptatt av at du skal forstå hva vi gjør og hvorfor, og bruker derfor tid til å forklare dette.

Bredt spekter av behandlingsteknikker

Behandlingen kan bestå av et bredt spekter av behandlingsteknikker, både lette og kraftige, og bruken av disse avhenger av hva som passer best for deg. Eksempler på slike teknikker kan være: manipulasjonsteknikker (knekking), tøyninger eller lette teknikker for muskulatur og ledd. Vi bruker hendene våre som en viktig del av behandlingen, og vet av erfaring at slik behandling ofte kan være nyttig før vi sammen finner øvelser og aktiviteter som du selv skal følge opp hjemme og i hverdagen.

Fysisk aktivitet og håndtering av en stressende hverdag er kanskje det mest typiske vi jobber med. Det er sjelden noen fasit på hvordan du responderer, men vi vet at det å begynne et sted er det viktigste. God behandling er en dialog der vi snakker om stress og andre livsstilsrelaterte faktorer som påvirker hverandre – og hvor vi sammen skaper vi en trygg arena hvor du kan bruke kroppen din på en sunn måte.

Vi finner sammenhengen

Vi håndterer mennesker, og setter smertene i et perspektiv som er forståelig. Vi ser sammenhengen mellom dine plager, din kropp og din hverdag. Det første håndtrykket, den individuelt tilpassede behandlingen, og de rådene du har med deg i bakhodet når du går alene ute i skogen og kjenner at kroppen virkelig fungerer – det er osteopati.