Hva leter du etter?

Kroniske plager: Betyr det at man aldri kan bli bra?

Lystbetont aktivitet
Lystbetont aktivitet

Du leser om det på nettet, hører om det i radioen, og har sikkert hørt venner og kjente fortelle om sine kroniske ryggplager – men hva betyr det egentlig at en plage er kronisk?

Langvarige eller vedvarende plager

Begrepet ”kronisk” betyr rett og slett at det er en plage som har vart i en lengre periode. Kronisk sier ingenting om alvorlighetsgrad, kun om varighet. Dessverre er det en vanlig oppfatning at begrepet «kronisk» betyr at man har plagen resten av livet. Helsepersonell har den siste tiden begynt å skifte ut dette begrepet med vedvarende eller langvarig, ettersom det forteller at plagene kan gå over til tross for at det har vedvart en stund. Vi oppfordrer derfor alle til å slutte å bruke ordet kronisk, fordi det lett kan misforstås.

Viktig med god behandling

Kroniske plager er altså ikke det samme som uhelbredelige plager. De fleste plager er fullt mulig å bli kvitt på sikt – med god behandling. Det er riktignok slik at en del kroniske, sykdommer er livsvarige. KOLS, astma og leddgikt er eksempler på vedvarende sykdommer, her er hovedfokuset i behandlingen å vedlikeholde funksjonsnivå - men også i slike tilfeller kan pasienter oppleve bedring.

Osteopater er gode på sammensatte plager

De vanligste langvarige plagene finner vi i muskler og skjelett. Eksempler på dette er nakke- og ryggplager. Mange går med slike plager over tid – og selv om det gjennomføres flere ulike tester (klinisk undersøkelse og bildediagnostikk), så finner man sjeldent én spesifikk årsak. Langvarige plager har ofte mer enn én forklaring, og er som regel sammensatte. Dette endrer derfor hvordan vår behandling gjennomføres.

Osteopater er gode på å jobbe med slike sammensatte plager. Vi setter av god tid for å finne sammenhengen mellom plagen, kroppen og hverdagen din. Sammen finner vi en god behandlingsplan for deg – bestående av smertelindring, veiledning i fysisk aktivitet og strategier for hvordan du kan gjennomføre din hverdag på en god måte.