Hva leter du etter?

Lovendring om autorisasjon er ferdigbehandlet – trer i kraft fra 1. Mai, 2022

I løpet av kort tid vil Helsedirektoratet åpne for individuelle søknader om autorisasjon for de nye helsepersonellgruppene. I søknadsperioden blir det en overgangsperiode der hver enkelt osteopat fortsetter som før.

I desember 2018 søkte Norsk Osteopatforbund om autorisasjon av yrket osteopat. Saken har vært grundig utredet og flere høringer er gjennomført. I september 2021 fremmet regjeringen proposisjon 236:L, «Endringer i helsepersonelloven (autorisasjon av naprapater, osteopater og paramedisinere)». Helse- og omsorgskomiteen leverte en positiv innstilling i februar i år, som også inkluderte autorisasjon av manuellterapeuter, og i mars ble det gjennomført første– og annen gangs votering på Stortinget. I statsråd 25. mars ble loven sanksjonert, med ikrafttredelse 1. mai, 2022. I samme tidsperiode er det også gjennomført høring om nødvendige endringer i Lov om Pasientskade mv, som følge av autorisasjon av nye yrkesgrupper.

Trygghet for pasienten

Etter hvert som søknader blir behandlet vil kvalifiserte osteopater få et helsepersonellnummer (HPR), på lik linje med annet autorisert helsepersonell. For pasienter og samarbeidspartnere vil dette bety en trygghet i at den som innehar tittelen «osteopat» har nødvendig kompetanse. Lovendringene vil ikke gi noen form for refusjon fra Helfo, og pasienter vil betale som normalt for behandling. Osteopater har siden lenge hatt fritak for mva, og dette blir nå permanent ved at osteopater blir helsepersonell. For å lese mere om osteopati og for å finne din osteopat, se våre hjemmesider: https://osteopati.org