Hva leter du etter?

Norsk Osteopatforbund inngår kollektiv avtale med Norsk Pasientskadeerstatning

Rolf Gunnar Jørstad, Direktør NPE og Tomas Collin, leder i NOF. Foto: NPE
Rolf Gunnar Jørstad, Direktør NPE og Tomas Collin, leder i NOF. Foto: NPE

Tidligere denne uken signerte Norsk Osteopatforbund avtale om kollektiv tilmelding til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE), i henhold til pasientskadeloven.

1. mai 2022 ble pasientskadeloven utvidet til å omfatte behandlinger utført av osteopater, og hver enkelt må individuelt søke for å få autorisasjon som helsepersonell.

En autorisasjon utløser en melde- og tilskuddsplikt til NPE. Denne plikten gjelder for helsepersonell som gir helsehjelp utenfor den offentlige helse- og omsorgstjenesten. Plikten gjelder fra tidspunktet autorisasjon er godkjent, og innebærer at man må melde seg inn i tilskuddsordningen for privat helsetjeneste og betale tilskudd til NPE. Innmeldingen må gjøres innen én uke etter at autorisasjon er godkjent.


– Vi er glade for å ha landet en god løsning sammen med NPE. Prosessen har så langt vært meget positiv, og vi ser frem til å fortsette det gode samarbeidet som nå er innledet, sier leder Tomas Collin.

Norsk Pasientskadeerstatning vurderer pasienters rett til erstatning for skader som har oppstått i forbindelse med behandling gitt av autorisert helsepersonell i Norge. For mer informasjon om nye helsepersonellgrupper tilsluttet NPE: https://www.npe.no/no/Om-NPE/aktuelt/tre-nye-helsepersonellgrupper-blir-omfattet-av-den-offentlige-erstatningsordningen/