Hva leter du etter?

Osteopater gir forsvarlig helsehjelp

Tomas Collin, leder i Norsk Osteopatforbund
Tomas Collin, leder i Norsk Osteopatforbund

Det er gledelig å lese Ole Henrik Krat Bjørkholts uttalelser i Dagens Medisin. Her bekrefter statssekretæren i Helse- og omsorgsdepartementet at osteopater underlegges samme tilnærming til hva som er god praksis som for øvrig helsepersonell.

- De samme krav til evidensbasert behandling og forsvarlig helsehjelp gjelder for alt helsepersonell. Kravene til disse vil derfor ikke tilpasses en alternativ ideologi, men underlegges samme tilnærming til hva som er god praksis som øvrig helsepersonell, sier Bjørkholt. 

Norsk Osteopatforbund har stilt tilsvarende kravene til våre medlemmer i mange år, også lenge før autorisasjonen av yrkesgruppen. Kravene er derfor godt innarbeidet hos våre medlemmer.

- Osteopater er allerede en viktig del av helse-Norge, og pasientene er godt fornøyde med oppfølgingen vi gir. Med autorisasjon på plass er det myndighetene som tar ansvar for tilsyn, noe profesjonen ønsker velkommen, sier Tomas Collin, leder i Norsk Osteopatforbund.

God utdanning

Osteopater er godt utdannet gjennom en fireårig norsk utdanning, som i dag leveres av Høyskolen Kristiania i Oslo. Utdanningen er under tilsyn av norske myndigheter og i helsedirektoratets vurdering fra mai 2020 er direktoratet tydelige på at den fireårige utdanningen er meget godt dokumentert.
Det er også viktig å merke seg at utdanningen på Høyskolen Kristiania, følger kompetansekrav beskrevet i Europeisk standard for Osteopatisk Helsetjeneste.

- Våre medlemmer er godt utdannet og følger samme krav for faglig forsvarlighet som våre kollegaer i helsetjenesten. Pasientene kan derfor føle seg trygge når de oppsøker osteopat for sine muskel- og skjelettplager, avslutter Collin.