Hva leter du etter?

Mange gode innspill på Stortinget

Fra venstre: Hanna Åsen Asphaug (NOF), Hans Torvald Haugo (Norges Optikerforbund), Urd Andestad (Norges Farmaceutiske Forening), Tomas Collin (NOF)
Fra venstre: Hanna Åsen Asphaug (NOF), Hans Torvald Haugo (Norges Optikerforbund), Urd Andestad (Norges Farmaceutiske Forening), Tomas Collin (NOF)

Norsk Osteopatforbund deltok i dag på Helse- og omsorgsdepartementets høring i forbindelse med årets statsbudsjett, og vi hadde to viktige budskap: Komiteen må løfte frem den spesialiserte kompetansen på muskel- og skjeletthelse, og sørge for en mer sosial prisprofil for bruken av Helsenett.

Løft frem kompetansen på muskel- og skjelett 

Det er åpenbart rom for å bedre nyttiggjøre seg den samlede ressursen som osteopater, fysioterapeuter, kiropraktorer, manuellterapeuter og naprapater utgjør. Vi vet at beste praksis når det gjelder en stor andel av muskel- og skjelettplagene handler om å gi god fysikalsk behandling og fremme egenmestring og fysisk aktivitet. Dette er det vi og våre kollegaer jobber med til daglig. 

Vi ber derfor komiteen om å løfte oss frem, og bidra til en kulturendring. Offentlig helseinformasjon bør i større grad peke på oss som naturlige valg ved muskel- og skjelettplager, og som samarbeidspartnere for fastlegene.

Usosial prisprofil på Helsenett

Bedre samarbeid og samhandling forutsetter god kommunikasjon. Helsenett er viktig kommunikasjonsplattform mellom helsepersonell. Vi støtter at brukerne av Helsenett skal være med på å finansiere ordningen, men prisingen er i dag usosial. Kostnad for helsenett er den samme for en liten klinikk på bygda med en osteopat og en fysioterapeut, som for en stor virksomhet med flere hundre ansatte.

Prisingen er en barriere, som i praksis medfører at mange mindre virksomheter velger dette bort. Dette rammer særlig primærhelsetjenesten hvor det typisk er mange små virksomheter.

Vi ba derfor komiteen om å bidra til en mer sosial prisprofil for Helsenett, ved at pris gjenspeiler faktisk bruk av tjenesten. Rimeligere for de små – dyrere for de store, slik at totalkostnaden er den samme for staten. Dette vil være et bidrag for å styrke samhandling, informasjonsflyt og pasientsikkerheten. 

Fornøyd leder

– Vårt budskap er levert og ble tatt godt imot. Det var også nyttig å møte andre helseprofesjoner og diskutere fremtidens muskel- og skjeletthelse. Et godt samarbeid vil styrke pasientsikkerheten og primærhelsetjenesten generelt, sier Tomas Collin, leder i Norsk Osteopatforbund.