Hva leter du etter?

Usosial prismodell for Helsenett

Vi anmoder departementet om å utvikle en mer rettferdig prismodell for Helsenett som ivaretar mindre virksomheter, ved at prisen gjenspeiler faktisk bruk av tjenesten.

Helsenett benyttes av en rekke aktører innen helsetjenesten. Digitale løsninger er nødvendig for en sikker og effektiv helsetjeneste, på alle nivåer, både offentlig og privat.

Dagens prismodell for Helsenett er usosial, ved at prisen fastsettes per virksomhet uten at virksomhetens størrelse og faktisk bruk vektes. I dette må en også ta inn over seg at store deler av primærhelsetjenesten driftes av små private virksomheter. Dette gjelder i stor grad behandling av muskel- og skjelettplager hos ulike behandlere som osteopater, fysioterapeuter, kiropraktorer, manuellterapeuter og naprapater, i tillegg til ulike legetjenester.

Du kan lese hele høringssvaret til Norsk Osteopatforbund på regjeringens nettsider.

Foto: Stortinget.