Hva leter du etter?

Forsker på sammenhengen mellom langvarige smerter og arbeidsledighet

Foto: Pål Andre Amundsen
Foto: Pål Andre Amundsen

Osteopat Pål Andre Amundsen er PhD-student i et omfattende prosjekt som ser på sammenhengen mellom langvarige smerter og arbeidsledighet.

Alt for mange i Norge faller utenfor arbeidslivet grunnet smerter med opphav i muskel- og skjelettsystemet. Dette koster samfunnet enormt med penger, men det viktigste er hvordan dette påvirker livskvaliteten til de som rammes.

Utvikler nye metoder

Pål Andre og forskningsgruppen vil derfor undersøke om et program med arbeidsutplassering sammen med tilpasset oppfølging av en terapeut kan hjelpe disse personene tilbake i arbeid. Mer kunnskap om hvilken påvirkning det har å være utenfor arbeid med smerte vil gi forskningsgruppen innsikt til å utvikle metoder for fremtidig håndtering av denne pasientgruppen.

Dette prosjektet er et samarbeid mellom Høyskolen Kristiania, OsloMet, Warwick Unversity, Manpower og Rådet for Muskelskjeletthelse.

Givende og viktig arbeid

– Dette er et stort prosjekt med mange dyktige folk, og det er givende å potensielt kunne hjelpe pasienter som havner utenfor arbeid, sier Pål Andre Amundsen.

Du kan lese mer om prosjektet på kristiania.no