Hva leter du etter?

Osteopater bidrar til bedre folkehelse

Foto: Bjørn Harstad.
Foto: Bjørn Harstad.

2022 går mot slutten – et historisk år for osteopatien i Norge. Flere helseprofesjoner har fått autorisasjon, og de som prøver å spå om fremtidens helsetjeneste sier klart at det vil måtte komme store endringer dersom vi skal klare å møte befolkningens behov i årene fremover.

Historisk vedtak

Stortingets vedtak om å innlemme osteopater, naprapater og paramedisinere i autorisasjonsordningen tredde i kraft i mai. Manuellterapeutene fikk også et positivt vedtak om autorisasjon og blir etter planen innlemmet i ordningen fra januar 2023. Autorisasjon betyr kvalitetssikring av yrket osteopat, og trygghet for pasienter og våre samarbeidspartnere. Det betyr også at osteopater må etterleve helsepersonelloven og arbeide faglig forsvarlig, på lik linje med annet helsepersonell. 

Betydelig andel autoriserte osteopater

Flere hundre osteopater har søkt og fått innvilget autorisasjon på bakgrunn av utdanningskvalifikasjoner, og sammen med våre kollegaer gjør vi et betydelig bidrag for store pasientgrupper. Dette gjelder særlig muskel- og skjelettplager, som vi vet koster samfunnet store beløp hvert år i form av sykefravær, redusert yteevne og livskvalitet. Autoriserte osteopater bidrar til bedre folkehelse.

 Osteopater kan mye om kropp og helse. Som pasient skal du være trygg på at din osteopat vil tilby riktig behandling, og henvise deg videre når det er riktig. Rundt om i Norge arbeider osteopater hver dag for å gi god helsehjelp - du finner din osteopat på våre nettsider.