Hva leter du etter?

Kroniske plager: Betyr det at du aldri kan bli bra?

Du leser om det på nettet, hører om det på radioen og har sikkert hørt venner fortelle om sine kroniske plager. Men hva betyr det egentlig at en plage er kronisk?

Langvarige eller vedvarende plager

Begrepet kronisk beskriver rett og slett en plage med en varighet over 12 uker, det sier ingenting om alvorlighetsgrad. Dessverre er det en vanlig oppfatning at begrepet kronisk betyr at du vil ha plagen resten av livet. Helsepersonell har skiftet ut dette begrepet med vedvarende eller langvarig, ettersom det forteller at plagene kan gå over. Vi oppfordrer derfor alle til å slutte å bruke ordet kronisk, fordi det lett kan misforstås.

Viktig med god behandling

Kroniske plager er altså ikke det samme som uhelbredelige plager. De fleste plager er fullt mulig å bli kvitt på sikt med riktig behandling og rådgivning. Det er riktignok slik at en del kroniske sykdommer er livsvarige, som for eksempel KOLS, astma og leddgikt. Der er hovedfokuset i behandlingen å vedlikeholde funksjonsnivå, men også i slike tilfeller kan pasienter oppleve bedring.

Osteopater er gode på sammensatte plager

De vanligste langvarige plagene finner vi i muskler og skjelett, som for eksempel nakke- og ryggplager. Selv om det gjennomføres flere ulike tester, som klinisk undersøkelse og bildediagnostikk, finner man sjeldent én spesifikk årsak til symptomene. Langvarige plager har ofte mer enn én forklaring og de er som regel sammensatte.

Osteopater er gode på å jobbe med slike sammensatte plager. Vi setter av god tid til å kartlegge hvilke faktorer som er med på å gi deg symptomer. Sammen finner vi en god behandlingsplan for deg – bestående av smertelindring, veiledning i fysisk aktivitet og gjennomgang av strategier for hvordan du kan påvirke smertene på en god måte. Det er selv med langvarige plager mulig å få en bedre hverdag, og det er aldri for sent å begynne.