Hva leter du etter?

Overbehandling har store samfunnsmessige konsekvenser

– Det er viktig at vi diskuterer dette for å sikre at vi tilbyr kunnskapsbasert og bærekraftig behandling, sier leder i Norsk Osteopatforbund, Tomas Collin.

Nylig publiserte NRK en artikkel som setter fokus på overdiagnostikk og overbehandling, og hvordan det på en negativ måte påvirker pasienter. I tillegg har det store samfunnsmessige konsekvenser.

Du kan lese artikkelen her: De unødvendige undersøkelsene

Gjør kloke valg – en kampanje for å redusere overbehandling og overdiagnostikk – har lenge satt fokus på dette. Du kan lese mer på deres hjemmeside: https://www.legeforeningen.no/kloke-valg/

Sammensatte muskel- og skjelettsmerter

– Det er ikke slik at vi skal slutte å undersøke folk, men for mange er nok en del av undersøkelsene med på å overkomplisere smerteforløpet. Men det er også viktig å huske på at muskel- og skjelettsmerter ofte er sammensatte, og at hverdagen hos mange helsepersonell i stor grad preges av usikkerhet og mangel på tid – noe som selvfølgelig er utfordrende, sier Collin.