Hva leter du etter?

Må satse på forebyggende helsearbeid

Foto: Norsk Osteopatforbund
Foto: Norsk Osteopatforbund

Forbundsleder Tomas Collin reflekterer over en innholdsrik uke i Arendal, med mange gode møter og viktige debatter om fremtidens helsetjeneste.

En aldrende befolkning

I tradisjonen tro så deltok Norsk Osteopatforbund på Arendalsuka 2023. Helsepersonellkommisjonens rapport om bemanning i lys av en aldrende befolkning preget mange av helsedebattene. Det er mange oppgaver som må løses, spesielt innen eldreomsorg og i førstelinjetjenesten. Leder i forbundet, Tomas Collin, støtter at man ser på nye måter å utnytte tilgjengelige ressurser på.

– Vi mener at man bør ta alle gode krefter i bruk, særlig innenfor primærhelsetjenesten, der mange av fremtidens tjenester vil måtte utføres. Nært er bra, både for brukerne og for samfunnet.

Autorisert helsepersonell kan bekle flere roller

Han mener at for å løse fremtidens bemanningsutfordringer, så bør vi se på muligheter for at helsearbeidere skal kunne bekle flere roller.

– I dag jobber for eksempel landets osteopater stort sett med muskel- og skjelettplager i privat praksis. Med en god helsefaglig utdanning og autorisasjon som helsepersonell, er osteopater sammen med andre lignende profesjoner, også skikket til å bidra innen blant annet forebyggende og helsefremmende arbeid.

Krever handling

Statistikken viser at barn og unges helse går i feil retning, og fagfolk krever handling og vil ha slutt på festtaler og tomme lovnader.

– Vi mener, i likhet med de fleste som jobber innenfor helse, at det må satses mer på forebygging. Gode helsevaner og mestring bør starte i barndommen, avslutter Collin.