Hva leter du etter?

Innholdsrik forskningskonferanse om muskelskjeletthelse

Norsk Osteopatforbund deltok i helgen på den 12. nasjonale forskningskonferansen om muskelskjeletthelse i regi av Nasjonalt forskningsnettverk for muskelskjeletthelse (MUSS) og Rådet for muskelskjeletthelse (RMH).

ReISE studien

Det var to spennende dager med mange gode foredrag og posterpresentasjoner. Osteopat Pål Andre Amundsen, Ph.D fellow i prosjektet “Returning people with persistent pain to work using Individual Supported Employment placements (ReISE), hadde en egen posterpresentasjon. Studien undersøker sammenhengen mellom kroniske smerter, det å stå utenfor arbeidslivet og hvordan dette påvirker livskvalitet. Du kan lese mer om prosjektet her: https://www.kristiania.no/smerteogarbeid

Flere spennende tema

Sted for konferansen var Comfort Hotel Runway, Gardermoen. Tema for årets konferanse var forebygging med fokus på arbeid og fysisk aktivitet, forskning i primærhelsetjenesten, komorbiditet knyttet til ulike muskelskjelettplager, samt muligheter ved registerforskning.

– Det var mange spennende temaer, og det er fint å se det nasjonale engasjementet blant oss som jobber med muskelskjeletthelse, sier leder i Norsk Osteopatforbund, Tomas Collin.

Du kan lese mer om Nasjonalt forskningsnettverk for muskelskjeletthelse (MUSS) og Rådet for muskelskjeletthelse (RMH) her:

Nasjonalt forskningsnettverk for muskelskjeletthelse

Rådet for muskelskjeletthelse