Hva leter du etter?

Sammen mot bedre muskel– og skjeletthelse

Foto: https://www.muskelskjeletthelse.no
Foto: https://www.muskelskjeletthelse.no

Norsk Osteopatforbund har nylig blitt en del av Rådet for Muskelskjeletthelse.

Aktive siden 2002

Rådet for Muskelskjeletthelse er en paraplyforening som samler aktører for en bedre muskelskjeletthelse og arbeider for å fremme tiltak for forebygging og behandling av muskelskjelettskader, -sykdommer og -plager.

Rådet ble grunnlagt under Verdens Ryggdag den 16. oktober 2002 og består nå av spesialistforeninger, helseprofesjonsforbund og pasientforeninger. Siden opprettelsen har rådet aktivt deltatt i påvirkningsarbeid overfor myndighetene, blant annet gjennom høringsuttalelser og innspill til statsbudsjettene.

Du kan lese mer på: https://www.muskelskjeletthelse.no

Sammen mot bedre muskel- og skjeletthelse

– Vi verdsetter det sterke nettverket som rådet representerer og ser frem til å kunne bidra aktivt i det viktige arbeidet med å bedre befolkningens muskel- og skjeletthelse, sier leder i Norsk Osteopatforbund, Tomas Collin.