Hva leter du etter?

Stor faglig interesse hos osteopatistudentene

Osteopatistudentene er i gang med høstsemesteret ved Høyskolen Kristiania – noen for første gang, andre på sin siste etappe.

Studentklinikken – en viktig arena

Hvert år uteksamineres det nye osteopater ved Høyskolen Kristiania. De to siste årene av studieløpet har studentene praksis på skolens studentklinikk, der de under veiledning tar i mot pasienter.

Ronja Strømsborg Lund, studieprogramleder i osteopati, er godt fornøyd med studentene.

– Det er givende å jobbe med så faglig interesserte studenter, sier hun.

Fireårig utdanning

Høyskolen Kristiania i Oslo er den eneste skolen i Norge som tilbyr utdanning innen osteopati. Studiet er fireårig, det består av en treårig bachelorgrad og en ettårig videreutdanning. Studiet er NOKUT-godkjent, og gir derav rett til lån og stipend fra Lånekassen. Utdanningen avsluttes med en diplomoppgave og klinisk kompetanseeksamen.

Utdanningen kvalifiserer til medlemskap i Norsk Osteopatforbund, og er i henhold til Helsedirektoratets krav til utdanning for å søke autorisasjon.