Hva leter du etter?

Avlevering av digitale pasientjournaler

Informasjon om avlevering av digitale pasientjournaler ved opphør av virksomhet eller ved tap av autorisasjon

En virksomhet som overdras eller legges ned, og det ikke er aktuelt å overføre pasientjournalene til annet bestemt helsepersonell eller annen bestemt virksomhet, er fra 1. oktober 2021 pålagt en plikt til å avlevere pasientjournalene til den nasjonale ordningen, jf. forskrift om pasientjournal § 17 (lovdata.no).

Mer informasjon