Hva leter du etter?

Meldeplikt i privat helsetjeneste

Autoriserte osteopater og meldeplikt

Alt autorisert helsepersonell som driver privat helsetjeneste, har meldeplikt. I praksis betyr det at man etter å ha mottatt autorisasjon som osteopat må sende beskjed om dette til sin kommune, siden virksomhet som autorisert osteopat er «ny» som følge av ny autorisasjon.

Ulike kommuner kan ha noe ulik praksis på hvordan de informerer om og tar imot denne informasjonen, men meldeplikten er lik i hele landet. NOF har i samarbeid med Advokat Olafsen utarbeidet et enkelt meldeskjema og en veileder for utfylling. Veilederen finner du i bunn av denne siden.

Vi anbefaler at man ser på kommunes nettside der man driver praksis for kontaktinformasjon til relevant mottager, som regel er dette kommuneoverlegen.

OBS: I Oslo er det viktig at beskjeden går til den bydelen du skal jobbe i, og dermed også til riktig bydelsoverlege. Epostadresser finnes på bydelens nettsider.

Veileder for utfylling

Politiattest

De fleste osteopater arbeider med barn/unge og vi anbefaler derfor at man bestiller politiattest, som sendes sammen med skjema til kommunen.

Det er enklest å søke digitalt, og velge politiattest med formål, «Meldeplikt for inntreden i privat virksomhet – Spesialisthelsetjenester og tannhelsetjenester – Barn».

Politiattest finner du her