Hva leter du etter?

Om autorisasjon

Overgangsvinduet for autorisasjon stenger

Mandag 1. mai stenger overgangsvinduet for å søke om autorisasjon som osteopat, og helsetjenesten osteopati kan fra denne dagen kun leveres av autoriserte osteopater. Det finnes dog et unntak for de som har søkt innen fristen og venter på svar, mer om dette under.

Det er fortsatt en del som enten venter på svar eller som enda ikke har søkt. Her kommer derfor en liten oppsummering på hva som gjelder fra 1. mai, når det gjelder tittel, yrkesutøvelse og moms.

  • Alle som har fått autorisasjon leverer nå en lovregulert helsetjeneste. De som driver privat praksis, har plikt til å ta del i NPE-avtalen. Osteopati er som annen helsetjeneste momsfri.
  • Alle som har søkt innen fristen kan fortsette å kalle seg osteopat og levere osteopati, frem til endelig vedtak foreligger. De kan ennå ikke ta del i NPE-avtalen, men må melde seg til NOF straks de har fått HPR-nummer. Dette gjelder også de som har mottatt et vedtak med frist til å innfri krav, for eksempel ved utenlandsk utdanning og krav om nasjonale fag og språk. Tjenesten er som utgangspunkt momsfri, men vi ser en viss fare for at skattemyndighetene vil kunne endre dette. NOF mener at dette er feil og har juridisk støtte for dette. De som eventuelt møter utfordringer rundt dette bes kontakte NOF.
  • De som ikke har søkt innen fristen kan ikke lenger kalle seg osteopat eller levere osteopati. Man kan søke etter fristen, men må da vente på et positivt vedtak før tittel og yrkesutøvelse kan gjenopptas. Siden osteopati ikke kan leveres, faller spørsmålet om moms for osteopati bort. De som har annen autorisasjon kan fortsatt drive momsfri helsetjeneste under annen tittel. De som ikke har annen autorisasjon kan kun levere ikke-regulerte tjenester, som for eksempel muskelterapi, massasje, eller lignende Disse tjenestene er momsbelagte.
  • NOF har fremforhandlet en haledekning for ansvar via IF Forsikringspartner. Denne forsikringen vil gjelde i overgangstiden og videre, slik at alle er dekket frem til autorisasjon er innvilget.

Vi viser til tidligere Osteopaten om hvordan søke autorisasjon. De som enda ikke har søkt om autorisasjon må å lese dette nøye, og straks sende inn søknad til Helsedirektoratet.

Les mer om Norsk Pasientskadeerstatning