Hva leter du etter?

Etableringspakken

Norsk Osteopatforbund har sammenfattet et dokument med enkle råd omkring etablering av bedrift. Her finner du blant annet informasjon om selskapsformer, forsikringer, regnskap og journalsystemer. Bruk dette som inspirasjon, og kontakt oss gjerne direkte hvis du har ytterligere spørsmål.

Etableringspakken

Har du spørsmål i forbindelse med etablering av bedrift? Kontakt oss her.