Hva leter du etter?

Logofiler

Bruk av logo

Som medlem av Norsk Osteopatforbund har du rett til å bruke forbundets logo, farger og andre designelementer.

Vedlagt finner du forbundets farger og diverse logovarianter, i ulike filformater. Disse kan brukes på ulike bakgrunner – både på skjerm og på trykk.

Det er viktig at logoen kun brukes i en relevant og faglig kontekst, og det skal ikke redigeres eller gjøres endringer med filene.

Her kan du laste ned logofiler og farger.